HEJ KÄRA GÄSTER!!

Vi håller på och skapar en ny webbsida för Taverna Bravo.
Du kan boka bord online nedan.
 
Telefon för avhämtning och bokningar:    08 121 44 441
Vår meny á la carte  PDF-format:    Menú á la carte
Vår Avhämtningsmenu  PDF-format:    Menú avhämtning
Öppettider:     Öppet alla dagar från kl 16:00 (utom måndagar)
Hemkörningar via:     www.hungrig.se
Brådskande frågor:    Ring Eduardo Moretti på 070 768 77 87
Adress:

 

   Suddagummans gata 2, vid Annedal i Bromma.
   Närmaste bussstation: Mariehällskyrka.

DET GÅR BRA ATT BOKA BORD HÄR